Hoe motiveer je medewerkers tot een gezonde(re) leefstijl?

Om te weten hoe je medewerkers kunt motiveren, is het van belang om te weten waar motivatie vandaan komt. Wat zorgt ervoor dat iemand gemotiveerd raakt om gezonder te gaan leven en dit ook volhoudt?

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

Een belangrijk onderscheid wat hierin gemaakt kan worden is het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt van binnenuit en houdt in dat je gemotiveerd bent, omdat je echt iets leuk vindt of omdat je iets heel erg graag wil. Deze motivatie komt voort uit eigen behoeften, waarden en interesses. Daartegenover staat de extrinsieke motivatie die ontstaat vanuit een externe bron. Je wordt gemotiveerd door de wensen en behoeften van een ander. Je kunt iemand extrinsiek motiveren door onder andere te belonen, bijvoorbeeld een salarisverhoging als iemand boven verwachting heeft gepresteerd. Kort gezegd is het een verschil tussen willen en moeten.

 

Dit wetende zal het geen verrassing zijn dat je beter intrinsiek gemotiveerd kan worden, dan extrinsiek. Maar hoe pak je dat als werkgever aan? Hoe kan je ervoor zorgen dat leefstijlverandering bij medewerkers vanuit de intrinsieke motivatie gaat komen en niet omdat het bedrijf dit wil. Onderstaande tips kunnen bijdragen aan het vergroten van de intrinsieke motivatie van medewerkers: 

1. Achterhalen van intrinsieke drijfveren bij de medewerker
Intrinsieke motivatie is de beste motivator. Het is belangrijk om bij een medewerker te achterhalen wat hem/haar intrinsiek motiveert.

 

Het begint met goed luisteren en het stellen van de juiste vragen. Het is belangrijk om altijd een open vraag te stellen met wie, wat, waar, wanneer, hoe? Op deze manier krijg je de meeste informatie tot je beschikking.

 

Om intrinsieke motivatie te achterhalen, kun je vragen stellen als:
– Waar krijg je energie van?
– Wat vind je belangrijk in het leven?
– Wat is een reden voor jou om aan je leefstijl te gaan werken?
– Wat weerhoud je om een start te maken richting een gezonde(re) leefstijl?
– Wat heb je nodig om je vitaler te voelen?

 

Vanuit de antwoorden die hieruit volgen kun je doorvragen en uiteindelijk concrete stappen en/of doelen opstellen.

 

2. Communiceer met je medewerkers
Allereerst is het heel belangrijk om medewerkers op de hoogte te brengen van plannen binnen het bedrijf en medewerkers hier actief bij te betrekken. Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers eerder geneigd zijn gedrag te veranderen wanneer zij worden betrokken bij beslissingen die worden genomen of plannen die worden gemaakt. Zij zijn dan eerder bereid om zich in te spannen en om de gestelde doelen te bereiken. Een goede communicatie geeft medewerkers het gevoel dat ze onderdeel zijn van het bedrijf in plaats van een buitenstaander bij een nieuw te vormen beleid.

 

Medewerkers willen voornamelijk weten wat de bedoeling is van een bepaald project, een bepaalde ambitie of een strategie en willen weten wat zij daar zélf voor voordeel uit kunnen halen. Waarom zet het bedrijf zich ineens zo fanatiek in voor gezondere leefstijl en vitaliteit? Wat hebben zij daar zelf aan? Door duidelijk te maken welke voordelen dit voor de medewerkers zélf kan hebben, voorkom je het risico dat het wordt gezien als bemoeienis vanuit het bedrijf en dat de aandacht een averechts effect uitlokt.

 

3. Geef complimenten en deel succesverhalen
Zijn er werknemers die ontzettend goed bezig zijn of echt het goede voorbeeld geven? Dan mag dat ook gezegd en benadrukt worden. Het delen van het succesverhaal van een medewerker kan andere medewerkers weer motiveren om zelf ook aan de slag te gaan. De positieve aandacht die deze werknemers krijgen en de positieve uitstraling wakkert bij anderen ook nieuwsgierigheid aan. Daarnaast is het altijd een goed idee om een medewerker oprechte complimenten te geven, als zij iets goeds hebben gedaan. Hiermee creëer je een goede werksfeer en (zelf)vertrouwen bij de medewerker.

 

4. Geef het goede voorbeeld
Ten slotte misschien wel het belangrijkste punt: geef als leidinggevende het goede voorbeeld! Medewerkers stimuleren om gezond te gaan leven werkt niet wanneer de persoon die het belang hiervan aangeeft zelf niet serieus wordt genomen. Op die manier wordt het gezien als een ‘moetje’ van de werkgever. Want waarom zou jij moeten stoppen met roken wanneer jouw werkgever dat wel gewoon doet? Wanneer de werkgever zelf enthousiast is en laat zien dat hij of zij hier serieus mee aan de slag gaat, zullen medewerkers hier zelf ook eerder serieus over gaan nadenken.