MDIEU regeling: Subsidie voor vitaliteit in jouw organisatie

MDIEU regeling: Subsidie voor vitaliteit in jouw organisatie en duurzaam inzetbare medewerkers


Een vitale en gezonde organisatie essentieel is voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en dat vitaliteit bijdraagt aan het voorkomen of verlagen van het verzuim is een feit. Om deze reden zien en ervaren wij dat steeds meer organisaties investeren in vitaliteit en preventie, omdat op korte én lange termijn de gezondheid van medewerkers verbeterd en er veel kosten worden bespaard.


Subsidie

Van 2021 t/m 2025 heeft het ministerie SZW de subsidie MDIEU-regeling in het leven geroepen om sectoren te ondersteunen in het investeren van duurzame inzetbaarheid.  Het doel hiervan is om duurzame inzetbaarheid als vanzelfsprekend onderdeel binnen organisaties te includeren. 


“De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid.” (Ministerie SZW)


Voor elk budget kan er een passend vitaliteitsbeleid en vitaliteitsprogramma met activiteiten en trainingen ingezet worden die aansluit op de sector. Vital2Work biedt vitaliteit op maat voor organisaties. 
 

Voorbeelden van subsidiale activiteiten:

  • ontwikkelen en toepassen van sectorale instrumenten, methoden of werkwijzen, inclusief het uitvoeren van onderzoek in verband hiermee;
  • activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
  • opzetten van een infrastructuur om duurzame inzetbaarheid structureel te bevorderen;
  • een communicatie­ of voorlichtingsactiviteit;
  • een kortdurende training van of workshops voor groepen;
  • monitoring en evaluatie.Wij denken graag mee en kijken samen met de organisatie en alle betrokkenen naar het beschikbare budget, de vrijgekomen subsidies met bijpassende mogelijkheden voor vitaliteit en het verhogen van de duurzame inzetbaarheid. Een effectieve vitaliteitstrategie is namelijk maatwerk! Wij hebben jarenlange ervaring om organisatie en bedrijven te ondersteunen in het vormgeven en uitvoeren van een effectief vitaliteitsprogramma.

Meer weten over de mogelijkheden binnen jouw organisatie of sector? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag verder! 

Via deze menukaart vind je meer informatie over de mogelijkheden van de MDIEU regeling.